Τα στοιχήματα συστήματος σας επιτρέπουν να στοιχηματίσετε σε πολλά γεγονότα σε 1 δελτίο, αλλά είναι μια πολύ ασφαλέστερη λύση από τα κλασικά στοιχήματα συσσωρευτή. Αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο να χάσετε και ταυτόχρονα να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε περισσότερα απ’ ό,τι όταν παίζετε με μονά στοιχήματα, δείτε τι είναι τα στοιχήματα συστήματος και πότε αξίζει να επιλέξετε αυτόν τον τρόπο στοιχηματισμού.

Τα στοιχήματα συστήματος σας επιτρέπουν να στοιχηματίσετε σε πολλά γεγονότα σε 1 δελτίο, αλλά είναι μια πολύ ασφαλέστερη λύση από τα κλασικά στοιχήματα συσσωρευτή. Αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο να χάσετε και ταυτόχρονα να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε περισσότερα απ’ ό,τι όταν παίζετε με μονά στοιχήματα, δείτε τι είναι τα στοιχήματα συστήματος και πότε αξίζει να επιλέξετε αυτόν τον τρόπο στοιχηματισμού.

Τα στοιχήματα στοιχημάτων μπορούν να διαχωριστούν με βάση διάφορα κριτήρια, αλλά ο βασικότερος διαχωρισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το κουπόνι. Έτσι, έχουμε τα μονά στοιχήματα, στα οποία τοποθετείται ένα στοίχημα σε 1 μόνο γεγονός, και τα συσσωρευτικά στοιχήματα, στα οποία ο παίκτης ποντάρει σε πολλά γεγονότα (τουλάχιστον 2) ταυτόχρονα. Τα συσσωρευτικά στοιχήματα χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση του κέρδους του παιχνιδιού, καθώς η συνολική απόδοση του στοιχήματος ισούται με το γινόμενο των αποδόσεων των μεμονωμένων γεγονότων. Ωστόσο, για να κερδηθεί ένα συσσωρευτικό στοίχημα, πρέπει να προβλεφθούν σωστά όλα ανεξαιρέτως τα γεγονότα. Επομένως, ο κίνδυνος να μην αποδώσει ένα συσσωρευτικό στοίχημα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι με ένα μεμονωμένο στοίχημα.

Ωστόσο, υπάρχει ένας τρίτος τρόπος, ο οποίος αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των ασφαλέστερων και λιγότερο κερδοφόρων μεμονωμένων στοιχημάτων και των πιο ριψοκίνδυνων και πιο κερδοφόρων συσσωρευτικών στοιχημάτων. Αυτή η λύση είναι τα στοιχήματα συστήματος.

Τι είναι τα στοιχήματα συστήματος

Τα στοιχήματα συστήματος αναφέρονται ως ο τρίτος τύπος στοιχήματος και στο e-coupon είναι η τρίτη επιλογή για την κατασκευή ενός κουπονιού. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, πρόκειται για στοιχήματα συσσωρευτή με συγκεκριμένη δομή – είναι συνδυασμοί μεμονωμένων ή/και συσσωρευτικών στοιχημάτων που τοποθετούνται σε 1 κουπόνι. Τα συστημικά στοιχήματα χωρίζονται έτσι σε πολλά ή και δώδεκα μικρότερα στοιχήματα, τα οποία ομαδοποιούνται σε ξεχωριστά τμήματα (αναλύονται σε μπλοκ). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα στοιχήματα συστήματος ονομάζονται μερικές φορές στοιχήματα μπλοκ ή στοιχήματα με διασπορά, μια άλλη κοινή ονομασία είναι τα στοιχήματα maxicombi.

Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ ενός κανονικού στοιχήματος συσσώρευσης και ενός στοιχήματος συστήματος είναι ότι το τελευταίο δεν χρειάζεται να έχει μόνο τύπους επιτυχίας για να είναι νικηφόρο το κουπόνι. Το ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μπλοκ επιτυχιών εξαρτάται από τον τύπο του στοιχήματος. Για παράδειγμα, στο σύστημα 3/5, ο παίκτης υποδεικνύει 5 τύπους (τύπος A, B, C, D, E), γεγονός που οδηγεί σε 10 μπλοκ τριπλών στοιχημάτων (μπλοκ ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE). Για να κερδίσει ένα στοίχημα, πρέπει τουλάχιστον 3 επιλογές να είναι σωστές – π.χ. αν οι επιλογές είναι A, B, C, τότε μόνο το στοίχημα ABC θα πετύχει και ο παίκτης θα κερδίσει από αυτό. Ωστόσο, αν έχετε 5 επιλογές για να ποντάρετε, μπορείτε επίσης να παίξετε το σύστημα 4/5, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα στο οποίο πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον 4 από τις 5 επιλεγμένες επιλογές. Εάν πληρούται η απαιτούμενη προϋπόθεση, θα κερδίσουμε τουλάχιστον 4 στοιχήματα σε αυτό το σύστημα.

Για να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα στοιχήματα συστήματος, ας δούμε αναλυτικότερα την απλούστερη δυνατότητα, το σύστημα μπλοκ 2/3.

Σύστημα μπλοκ 2/3

Τα στοιχήματα του συστήματος 2/3 απαιτούν από τον παίκτη να πετύχει τουλάχιστον 2 από τα 3 στοιχήματα σωστά – τότε ο παίκτης θα λάβει κέρδος. Αν ο παίκτης δεν κάνει ούτε μία φορά λάθος, θα λάβει τα υψηλότερα κέρδη, ενώ αν κάνει 2 ή 3 λάθη, το κουπόνι θα διακανονιστεί ως χαμένο.

Ας υποθέσουμε ότι ένας παίκτης πρόκειται να στοιχηματίσει σε 3 γεγονότα, τα οποία θα ονομάσουμε X, Y και Z. Οι αποδόσεις τους είναι αντίστοιχα: X – 1,80, Y – 2,00 και Z – 2,50. Δεδομένου ότι ο παίκτης θέλει να έχει μεγαλύτερο κέρδος από αυτό που θα του έδιναν 3 μεμονωμένα κουπόνια, αλλά φοβάται ότι κάποιο από τα γεγονότα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, αποφασίζει να παίξει ένα στοίχημα με σύστημα 2/3. Έτσι, τοποθετεί 3 μπλοκ στοιχημάτων στο κουπόνι, δηλαδή XY, XZ, YZ. Το συνολικό ποντάρισμα που διαθέτει στο παιχνίδι είναι 30 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ για κάθε μπλοκ .

Εάν μόνο 1 τύπος αποδειχθεί λανθασμένος, τα κέρδη θα καταβληθούν, αλλά το ποσό θα εξαρτηθεί από το ποιοι τύποι ήταν σωστοί. υπάρχουν 3 πιθανά σενάρια:

  • νικητήριο στοίχημα XY: 1,80 * 2,00 * 10 EUR = 36 EUR
  • νικητήριο στοίχημα XZ: 1,80 * 2,50 * 10 EUR = 45 EUR
  • νικητήριο στοίχημα YZ: 2,00 * 2,50 * 10 EUR = 50 EUR

Από την άλλη πλευρά, εάν χτυπήσουν όλοι οι τύποι, ο παίκτης θα λάβει κέρδος ίσο με το άθροισμα των κερδών και από τα 3 μπλοκ, δηλαδή 131 EUR.

Στοιχήματα του συστήματος και το ποσό των κερδών

Όπως είναι κατανοητό, τα στοιχήματα συστήματος οδηγούν σε πολύ μικρότερο κέρδος όταν ορισμένοι από τους τύπους είναι λανθασμένοι από ό,τι όταν όλοι οι τύποι είναι πετυχημένοι. Όταν κατασκευάζετε ένα κουπόνι σε έναν bookmaker, θα πρέπει επομένως να γνωρίζετε ότι συχνά εμφανίζει μόνο τα μέγιστα δυνατά κέρδη. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι εάν ο επιτρεπόμενος αριθμός τύπων είναι λανθασμένος, το στοίχημα μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει σε χαμηλό κέρδος, αλλά γενικά μπορεί να σημαίνει ζημία (αυτό εξαρτάται από τις αποδόσεις των επιτυχημένων γεγονότων).

Επομένως, οι αποδόσεις των επιμέρους τύπων που επιλέγονται για τα στοιχήματα συστήματος δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλές. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το σύστημα 2/3, τα γεγονότα που έχουν νόημα να προστεθούν στο κουπόνι θα πρέπει να έχουν αποδόσεις τουλάχιστον 1,74. Εάν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, εάν επιλεγούν μόνο 2 τύποι, στη χειρότερη περίπτωση θα επιστραφούν τα χρήματα του στοιχήματος, ενώ εάν επιλεγούν και οι 3 τύποι, οι αποδόσεις θα τριπλασιαστούν τουλάχιστον. Φυσικά, αφού ληφθεί υπόψη ο φόρος κύκλου εργασιών 12% που ισχύει στην Πολωνία, αποδεικνύεται ότι οι αποδόσεις θα πρέπει να είναι ακόμη υψηλότερες – στην πολωνική πραγματικότητα για το σύστημα 2/3 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,85.

Τα στοιχήματα συστήματος που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικό τρόπο θα έχουν αυτό το ελάχιστο σε διαφορετικό επίπεδο. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας κατά την επιλογή γεγονότων είναι ότι, όταν πρόκειται για στοιχήματα συστήματος, οι αποδόσεις των μεμονωμένων γεγονότων πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοιες ώστε η πραγματοποίηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού λαθών να σημαίνει νίκη με το ελάχιστο καταβληθέν ποντάρισμα.

Ωστόσο, οι νέοι παίκτες μπορεί να προβληματιστούν σχετικά με το γιατί τα στοιχήματα συστήματος με μόνο σωστές επιλογές σε αυτά οδηγούν σε μικρότερα κέρδη από τα στοιχήματα συσσωρευτή του ίδιου πονταρίσματος που περιέχουν το ίδιο σύνολο επιλογών. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Τα στοιχήματα συστήματος είναι πάντα τουλάχιστον μερικά στοιχήματα, οπότε το ποντάρισμα δεν τοποθετείται στο σύνολο του στοιχήματος, αλλά χωρίζεται σε μικρότερα μέρη. Αντίθετα, το ποντάρισμα ενός στοιχήματος συσσωρευτή δεσμεύεται για το παιχνίδι στο σύνολό του, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερα κέρδη.

Στοιχήματα συστήματος – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Όπως κάθε είδος στοιχήματος, έτσι και τα συστημικά στοιχήματα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, και το αν αξίζει να τα χρησιμοποιούμε εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις προτεραιότητές μας. Ας ξεκινήσουμε με τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου παιχνιδιού. Πρώτα απ’ όλα, τα στοιχήματα με σύστημα επιτρέπουν τα λάθη – ένας παίκτης μπορεί να κάνει ένα λάθος και παρόλα αυτά να κερδίσει. Είναι πολύ πιο ασφαλή στοιχήματα από τα τυπικά στοιχήματα συσσώρευσης. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα μπορεί να είναι το ασφαλές στοίχημα που συζητήθηκε παραπάνω, αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί για επιλεγμένους τύπους (κυρίως επειδή δεν θα φτάσουμε την απαιτούμενη ελάχιστη συνολική απόδοση στοιχήματος).

Ένα άλλο πλεονέκτημα δυστυχώς δεν είναι πλέον τόσο ξεκάθαρο και αφορά το ποσό των κερδών. Διότι αφενός, τα στοιχήματα συστήματος καθιστούν δυνατή την επίτευξη υψηλότερων κερδών σε σχέση με τα μεμονωμένα στοιχήματα, αλλά όπως ήδη γνωρίζουμε, τα κέρδη αυτά είναι χαμηλότερα από ό,τι για τα κανονικά στοιχήματα συσσωρευτή. Αυτό μας φέρνει απρόσκοπτα στα μειονεκτήματα που έχουν τα στοιχήματα συστήματος. Εκτός από τα χαμηλότερα κέρδη, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί εδώ ότι σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, ο παίκτης τοποθετεί σχετικά μεγάλο αριθμό στοιχημάτων, ενώ η επίτευξη υψηλού κέρδους είναι απίθανη. Επιπλέον, εάν ένας παίκτης προσθέσει πολλούς τύπους σε ένα κουπόνι, είναι αρκετά εύκολο να κάνει λάθος – ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για τα μειωμένα στοιχήματα συστήματος.

Αθλητικό στοίχημα Ελλάδα

100% εώς €100

Μπόνους πρώτης κατάθεσης - 100% εώς €100

7 Days of Cashback

Μπόνους πρώτης κατάθεσης €100

300% ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ