Υπολογιστής Αποδόσεων Στοιχήματος: Μετατροπή Αποδόσεων και Υπολογισμός Πληρωμών

Σε ένα άρθρο σχετικά με τις αποδόσεις στοιχήματος, έδωσα τύπους για τον υπολογισμό των πληρωμών και τη μετατροπή διαφορετικών μορφών αποδόσεων. Εάν θέλετε να μάθετε πώς να το υπολογίζετε μόνοι σας, σας παραπέμπω σε εκείνο το άρθρο. Παρακάτω έχω συμπεριλάβει υπολογιστές που θα το κάνουν για εσάς.

Υπολογιστής Αποδόσεων Στοιχήματος

Υπολογιστής Πληρωμών και Κερδών Στοιχήματος

Οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές

Μετατροπή Μεταξύ Μορφών Αποδόσεων

Για να μετατρέψετε τις Αμερικανικές Αποδόσεις σε Δεκαδικές Αποδόσεις:

 • Εάν οι Αμερικανικές Αποδόσεις είναι θετικές: (Αμερικανικές Αποδόσεις / 100) + 1 = Δεκαδικές Αποδόσεις
 • Εάν οι Αμερικανικές Αποδόσεις είναι αρνητικές: (100 / -Αμερικανικές Αποδόσεις) + 1 = Δεκαδικές Αποδόσεις

Για να μετατρέψετε τις Δεκαδικές Αποδόσεις σε Αμερικανικές Αποδόσεις:

 • Εάν οι Δεκαδικές Αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από 2: (Δεκαδικές Αποδόσεις – 1) * 100 = Θετικές Αμερικανικές Αποδόσεις
 • Εάν οι Δεκαδικές Αποδόσεις είναι μικρότερες από 2: -100 / (Δεκαδικές Αποδόσεις – 1) = Αρνητικές Αμερικανικές Αποδόσεις

Για να μετατρέψετε τις Αμερικανικές Αποδόσεις σε Κλασματικές Αποδόσεις:

 • Εάν οι Αμερικανικές Αποδόσεις είναι θετικές: Αμερικανικές Αποδόσεις / 100 = Κλασματικές Αποδόσεις
 • Εάν οι Αμερικανικές Αποδόσεις είναι αρνητικές: 100 / -Αμερικανικές Αποδόσεις = Κλασματικές Αποδόσεις

Υπολογισμός Πληρωμών και Κερδών

Για τις Αμερικανικές Αποδόσεις, εάν οι αποδόσεις είναι θετικές, ο υπολογισμός είναι:

 • (Αποδόσεις / 100) * Ποντάρισμα = Κέρδος
 • Κέρδος + Ποντάρισμα = Συνολική Πληρωμή

Εάν οι Αμερικανικές Αποδόσεις είναι αρνητικές, ο υπολογισμός είναι:

 • (100 / Αποδόσεις) * Ποντάρισμα = Κέρδος
 • Κέρδος + Ποντάρισμα = Συνολική Πληρωμή

Για τις Δεκαδικές Αποδόσεις, ο υπολογισμός είναι απλός:

 • Αποδόσεις * Ποντάρισμα = Συνολική Πληρωμή
 • Συνολική Πληρωμή – Ποντάρισμα = Κέρδος

Για τις Κλασματικές Αποδόσεις, ο υπολογισμός είναι:

 • (Αριθμητής / Παρονομαστής) * Ποντάρισμα = Κέρδος
 • Κέρδος + Ποντάρισμα = Συνολική Πληρωμή